Obrasci

Velike kompanije i institucije imaju potrebu za obrascima u velikim tiražima. Štamparija Komazec već dve decenije štampa obrasce i blokovsku robu za najznačanije klijente u Srbiji.