Novine i publikacije

Publikacije i novine u velikim tiražima najčešće naručuju velike kompanije i javna preduzeća.