Grafički proizvodi

Štampani materijal je vrlo važan segment u Vašoj poslovnoj komunikaciji. On mora da ostavi dobar utisak kod Vašeg klijenta i obezbedi pozitivan efekat za Vaše proizvode i usluge. Mi Vam nudimo vrhunske i profesionalno odštampane grafičke proizvode

Štamparija Komazec štampa i izrađuje produkte koje čine grafički proizvodi koji su danas neophodni svakoj firmi za informativnu i vizuelnu komunikaciju sa tržištem. Od sredstava direktnog marketinga (katalozi, brošure, flajeri...), ambalaže (etikete, kutije i pakovanja), propagandnog materijala (reklamne kese, fascikle, agende, kalendari...) do publikacija (časopisi, knjige, monografije...) i svih drugih grafičkih proizvoda koji za osnovu imaju papir. Svi proizvodi se izrađuju u najvišem kvalitetu sa stalnom kontrolom, u kratkom roku.